فایده استفاده از ژاوی در لیگ قطر چه بود؟
۵ ماه پیش ۴٬۹۸۸

فایده استفاده از ژاوی در لیگ قطر چه بود؟

پیش از این هم، خیلى از تنگدستى برخى از هموطنان و فشارهاى اقتصادى وارد بر آنها، متألم و متأثر شده بودیم که بیان هم نمودیم ولى خوب تا کى‌روش حضور داشت، جرأت مطرح کردن این‌جور پیشنهاد‌ها را نداشتیم