فریادشیران و پاسخ تند به سعادتمند
۱۱ ساعت پیش ۱٬۴۸۱

فریادشیران و پاسخ تند به سعادتمند

معاون اجرایی سابق استقلال ضمن اعتراض شدید به صحبت‌های سعادتمند، او را تهدید کرد در صورت ادامه این رویه دست به روشنگری‌های بیشتری درخصوص او می‌زند.