آزادکاران المپیکی در دل کوه
۶ سال پیش ۱۵٬۶۹۸

آزادکاران المپیکی در دل کوه

آزادکاران المپیکی ایران که روزهای پایانی اردوی آماده سازی خود را سپری می کنند صبح دیروز6مرداد به ارتفاعات تهران رفتند تا یک جلسه کوهپیمایی و تمرین در هوای آزاد را پشت سر بگذارند ...