گلزنی استثنایی پسر راستگویتاتنهام(عکس)
۱ ماه پیش ۴٬۲۰۳

گلزنی استثنایی پسر راستگویتاتنهام(عکس)

هری وینکس گل سوم تاتنهام به لودوگورتس را با یک ضربه استثنایی از فاصله ۵۰قدمی به ثمر رساند اما اعتراف کرد که این گل تصادفی به ثمر رسیده. مورینیو بابت این حرف از وینکس انتقاد کرد.