پنج گلزن بهتر از «روملو لوکاکو»؟!
۳ سال پیش ۱۱٬۲۵۶

پنج گلزن بهتر از «روملو لوکاکو»؟!

روملو لوکاکو که فصل را با زدن گل های بسیار شروع کرده بود حالا با قحطی گل روبرو شده تا در فضای مجازی به این شکل سوزه شود ...