بایرن در انتظار تصمیم گورتسکا
۳ سال پیش ۴٬۰۶۷

بایرن در انتظار تصمیم گورتسکا

تیم بایرنمونیخ انتظار دارد تا لئون گورتسکا، هافبک تیم شالکه ظرف مدت چند روز درباره آیندهاش تصمیم بگیرد ...