کاگاوا شوخی ندارد!
۲ سال پیش ۱۰٬۴۸۰

کاگاوا شوخی ندارد!

شینجی کاگاوا، ستاره ژاپنی فوتبال آنقدر به کودک بینوا لایی میزند که اشک بنده خدا درمیآید ...

شور «کاگاوایی» در توکیو
۲ سال پیش ۲٬۹۲۶

شور «کاگاوایی» در توکیو

شینجی کاگاوا بازیکن 28 ساله تیم بروسیا دورتموند آلمان و تیم ملی ژاپن است که فوتبال را از باشگاه سرزو اساکای ژاپن آغاز کرد و در سال 2010 به بروسیا دورتموند رفت ...