کامبک زووله با گلزنی قوچان نژاد
۱ سال پیش ۴٬۱۴۶

کامبک زووله با گلزنی قوچان نژاد

زووله در هفته نوزدهم رقابت های لیگ فوتبال هلند (اردی ویسه) در مصاف با هراکلس در شب گلزنی بازیکن ایرانی خود از شکست گریخت.