کامبک زووله با گلزنی قوچان نژاد
۱۰ ماه پیش ۳٬۹۸۲

کامبک زووله با گلزنی قوچان نژاد

زووله در هفته نوزدهم رقابت های لیگ فوتبال هلند (اردی ویسه) در مصاف با هراکلس در شب گلزنی بازیکن ایرانی خود از شکست گریخت.