اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(5)؛ داوید آلابا
۲ سال پیش ۱۱٬۵۲۲

اختصاصی؛ بزرگترین غایبان جام جهانی(5)؛ داوید آلابا

در مجموعهای اختصاصی از اپلیکیشن مدال ۱۵ بازیکن برتر فوتبال جهان که در جام جهانی روسیه حضور نخواهند داشت را بررسی میکنیم و هر بار در انتها یادی هم از یکی از ستارههای غایب دورههای قبل خواهیم داشت ...

نگاه بارسلونا به داوید آلابا
۲ سال پیش ۶٬۲۲۵

نگاه بارسلونا به داوید آلابا

بارسلونا علیرغم هزینههای فراوانی که اخیرا در خرید بازیکنان جدید انجام داده، هنوز به طور کامل از جذب داوید آلابادست نکشیده است ...