گلر فولاد: وقت کشی نکردیم
۱ هفته پیش ۱٬۰۶۲

گلر فولاد: وقت کشی نکردیم

دروازه بان فولاد با تکذیب وقت کشی هم تیمی هایش در بازی با ذوب آهن، دلیل این کار را بازی فیزیکی و پر برخورد دانست.

مرادیان: ذوب آهن سراپا حمله بود
۱ هفته پیش ۱٬۰۱۲

مرادیان: ذوب آهن سراپا حمله بود

دروازه بان فولاد با تکذیب وقت کشی هم تیمی هایش در بازی با ذوب آهن، دلیل این کار را بازی فیزیکی و پر برخورد دانست.