پرسپولیس - نعمتی؛ هنوز قطعی نشده است
۲ ماه پیش ۱٬۸۲۱

پرسپولیس - نعمتی؛ هنوز قطعی نشده است

مدافع پدیده مشهد هنوز به توافق نهایی برای عقد قرارداد در این باشگاه دست نیافته و همه چیز منوط به دریافت رضایتنامه از باشگاه مشهدی است.