حدادی فر؛ ستاره دیدار نساجی – ذوب آهن
۲ ماه پیش ۲٬۰۰۳

حدادی فر؛ ستاره دیدار نساجی – ذوب آهن

دیدار نساجی – ذوب آهن بیشتر یک دیدار آرام بود تا یک دیدار پر موقعیت. ذوب آهن به یک امتیاز بازی راضی بود و نساجی هم نمی خواست خود را بی گذار به آب بزند به این خاطر که خیلی از بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشت.