آخرین وضعیت کامیابی‌نیا مشخص شد
۱ سال پیش ۲٬۰۸۳

آخرین وضعیت کامیابی‌نیا مشخص شد

طبق نظر پزشک تیم فوتبال پرسپولیس و بر اساس جواب ام آر آی کمال کامیابی‌نیا تا دو سه روز آینده می تواند در تمرنیات گروهی این تیم شرکت داشته باشد.