باشگاه پیکان: از واسعی شکایت می‌کنیم
۳ هفته پیش ۲٬۷۱۰

باشگاه پیکان: از واسعی شکایت می‌کنیم

مدیر روابط عمومی باشگاه پیکان می‌گوید فسخ قرارداد سعید واسعی قانونی نبوده است و برای او و باشگاهی که با او مذاکره کند، مشکل ایجاد خواهد شد.