اسماعیلی فر یکشنبه آزاد می‌شود!
۳ ماه پیش ۶٬۹۳۵

اسماعیلی فر یکشنبه آزاد می‌شود!

دانیال اسماعیلی فر، پیش از امضای قرارداد با تیم جدید، یک حضور کوتاه در کمیته تعیین وضعیت خواهد داشت و سپس احتمالا به عنوان بازیکن آزاد مقصد خود را انتخاب خواهد کرد.