عباس زاده از گروه تراکتور لفت داد
۳ هفته پیش ۶٬۹۵۸

عباس زاده از گروه تراکتور لفت داد

محمد عباس زاده با کادرفنی تراکتور درگیری لفظی پیدا کرده و پس از آن با خروج از گروه بازیکنان این تیم، نارضایتی اش را اعلام کرده است.