چرا محسن مسلمان استقلالی نشد؟
۲ ماه پیش ۵٬۳۹۷

چرا محسن مسلمان استقلالی نشد؟

محمود فکری گفته بود ما روی جذب محسن مسلمان فکر می کنیم ولی چه اتفاقاتی افتاد که حضور او در استقلال منتفی شد؟