مسلمان - نویدکیا؛ یک تقابل داغ
۱ سال پیش ۲٬۱۵۹

مسلمان - نویدکیا؛ یک تقابل داغ

محسن مسلمان بعد از دو فصل حضور در سپاهان در نهایت با تصمیم محرم نویدکیا از این تیم جدا شد تا اکنون انگیزه زیادی برای تقابل با این تیم داشته باشد.