روستایی: دوری از پرسپولیس سخت است
۱ سال پیش ۲٬۷۵۰

روستایی: دوری از پرسپولیس سخت است

مهاجم سابق پرسپولیس دوری از این تیم را سخت می داند اما به نظرش برای موفقیت و بازگشت قدرتمند به این تیم باید به جایی می رفت که بتواند بازی کند.