دفاع مایلی‌کهن از حاج‌صفی و رای جنجالی‌اش
۱ ماه پیش ۵٬۳۴۰

دفاع مایلی‌کهن از حاج‌صفی و رای جنجالی‌اش

حاجی‌صفی به اعتقادش رأی داده. او یکی از بهترین بازیکنان ادوار تیم ملی است و هیچ اشکالی هم نداشت. حالا این اشتباه بوده که رفته با علی کریمی خوش و بش کرده و به او احترام گذاشته؟