محرم به برادر هم رحم نکرد!
۱۱ ماه پیش ۷٬۷۸۴

محرم به برادر هم رحم نکرد!

رسول نویدکیا در نیمه دوم دیدار برابر گل گهر وارد زمین شد ولی خیلی زود جای خود را به محمد کریمی داد.