جابجایی بزرگ نیم فصل در بن بست
۸ ماه پیش ۵٬۱۳۲

جابجایی بزرگ نیم فصل در بن بست

استقلال به دنبال معاوضه رشید مظاهری با یک بازیکن دیگر است ولی گلر آبی ها علاقه ای به این کار ندارد و به نظر می رسد که این کلاف سردرگم باعث ضرر دو طرف خواهد شد.