بازتاب بازرسی بدنی رونی در اولدترافورد
۱ سال پیش ۶٬۳۰۱

بازتاب بازرسی بدنی رونی در اولدترافورد

وین رونی رکورددارگلزنی برای منچستر برای تماشای بازی مقابل هادرسفیلد راهی اولدترافورد شد و در عین ناباوری مورد تفتیش بدنی ماموران امنیتی قرار گرفت ...