استارت بلبلی در مسجد سلیمان
۱ ماه پیش ۲٬۷۷۷

استارت بلبلی در مسجد سلیمان

محمد بلبلی هافبک فصل گذشته استقلال که به تازگی به نفت مسجد سلیمان پیوسته امروز اولین حضور خود با لباس تیم نفت را تجربه کرد.