استارت بلبلی در مسجد سلیمان
۱ سال پیش ۳٬۷۰۳

استارت بلبلی در مسجد سلیمان

محمد بلبلی هافبک فصل گذشته استقلال که به تازگی به نفت مسجد سلیمان پیوسته امروز اولین حضور خود با لباس تیم نفت را تجربه کرد.