زنگ خطر برای پرسپولیسی‌ها؛ رسن بند جدایی خود را فعال می‌کند؟
۲ روز پیش ۵٬۸۹۲

زنگ خطر برای پرسپولیسی‌ها؛ رسن بند جدایی خود را فعال می‌کند؟

طبق اخبار واصله بندی در قرارداد بشار رسن وجود دارد که بر اساس آن اگر این بازیکن در صورتی که تا امروز (15 نوامبر) مطالبات خود را دریافت نکند می‌تواند با فسخ قرارداد از جمع پرسپولیسی‌ها جدا شود.