نباید به افتخارات سوریان اکتفا کرد
۳ هفته پیش ۱٬۵۶۷

نباید به افتخارات سوریان اکتفا کرد

حمید سوریان در حالی برای رسیدن به کرسی هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی دورخیز کرده که موفقیت در این انتخابات به ابزار و امکاناتی فراتر از سوابق ارزشمند یک قهرمان نیاز دارد.