نصرآبادانی: مسیر تمرین ما پارکینگ اتوبوس شده است
۱ سال پیش ۲٬۹۷۶

نصرآبادانی: مسیر تمرین ما پارکینگ اتوبوس شده است

از سال ۲۰۱۲ عضو تیم ملی دوچرخه سواری است و جزو اولین و تنها گروه اعزامی نوجوانان ایران به مسابقات بین المللی ایروان است. مدال های رنگارنگی کسب کرده و با توجه به شرایط کرونایی، تمربناتش را با انگیزه زیادی پیگیری می کند.