لیگ ببخشید ببخشید، منهای دایی!
۱۱ ماه پیش ۵٬۳۷۵

لیگ ببخشید ببخشید، منهای دایی!

علی دایی شاید باید جور دیگری به ماجراها نگاه کند، او یکی دو سال در میان یا برکنار می‌شود یا تیم ندارد. حیف است که آقای گل جهان تیم نداشته باشد و برخی مربیان بسیار معمولی تیم داشته باشند.