ستاره میلان نقره‌داغ شد
۲ سال پیش ۶٬۸۲۲

ستاره میلان نقره‌داغ شد

آنته ربیچ مهاجم و ستاره جدید باشگاه میلان به دلیل برخود اهانت‌آمیز به داور مسابقه از سوی یوفا با جریمه سنگینی مواجه و نقره داغ شد.