محمود فکری، مورد عجیب سال ۹۹
۱ ماه پیش ۴٬۳۲۱

محمود فکری، مورد عجیب سال ۹۹

محمود فکری یکی از چهره های ویژه سال ۱۳۹۹ بود؛ او سختی های زیادی را تحمل کرد تا روی نیمکت تیم محبوبش بنشیند اما خیلی زود بدون آنکه فرجامی داشته باشد صندلی مهم دوران فوتبالش را ترک کرد.