حمایت اتحادیه بازیکنان از کودتاگران ناپولی
۱ سال پیش ۴٬۱۸۹

حمایت اتحادیه بازیکنان از کودتاگران ناپولی

پس از سرپیچی بازیکنان ناپولی از فرمان مالک باشگاه، دی‌لورینتس بخشی از دستمزد آنها را به عنوان جریمه کسر کرد که این مسئله با واکنش اتحادیه بازیکنان فیفا همراه شد و این نهاد این جریمه را غیر منطقی دانسته است.