موفقیت بزرگ برای رئیس باشگاه اینتر
۱ هفته پیش ۷٬۶۱۶

موفقیت بزرگ برای رئیس باشگاه اینتر

انتخابات اتحادیه باشگاه‌های اروپا امروز برگزار شد و بر اساس آن آنیلی به ریاست خود 4 سال دیگر ادامه خواهد داد و رئیس باشگاه اینتر نیز به کرسی هیئت اجرایی این اتحادیه رسید.