ورلدگیم: در تیم ویلموتس همه چیز سرجای خودش نیست
۱ سال پیش ۶٬۸۳۷

ورلدگیم: در تیم ویلموتس همه چیز سرجای خودش نیست

بنابه نوشته یک سایت استرالیایی، در تیم تحت هدایت مارک ویلموتس،‌ همه چیز سرجای خودش نیست. در تیم ایران از یک طرف بحث پرداخت نشدن حقوق مربی مطرح است و از سویی دیگر موضوع عدم انجام وظایف محول‌شده به چشم می‌آید.