به‌ جا مانده از مجادله غیر منتظره دربی تهران؛ ما حرفه‌ای نشدیم
۳ هفته پیش ۴٬۹۱۸

به‌ جا مانده از مجادله غیر منتظره دربی تهران؛ ما حرفه‌ای نشدیم

ببینید و تاسف بخورید! این سرنوشت همجواری ما با مربیان حرفه‌ای است؛ این که به‌ جای اثرگذاری آنها بر فرهنگ هواداری در ایران، این ما بودیم که با اقتدار توانستیم آنها را شبیه هواداران خودمان کنیم، همان‌قدر هوچی‌گر و بی‌منطق!