ادامه آزمون سایپا در پیچ جوانگرایی
۱ ماه پیش ۳٬۳۴۵

ادامه آزمون سایپا در پیچ جوانگرایی

تیم جوان سایپا در حالی روز گذشته برابر تراکتور‌سازی به رقابت پرداخت که صادقی سرمربی این تیم در مصاف با یاران نامی حریف پرآوازه خود از جوانانی چویای نام استفاده کرد تا همچنان با شعار جوانگرایی به کار خود ادامه دهد.