مهاجری:هوادار نساجی به جامعه هواداری درس داد/ما و حقیقی بلندپروازیم
۱ سال پیش ۴٬۲۸۹

مهاجری:هوادار نساجی به جامعه هواداری درس داد/ما و حقیقی بلندپروازیم

سرمربی تیم نساجی مازندران گفت: آن اشک، اشک شوق بود و به نظرم نقط عطفی در وجودم بود که عشق، علاقه و تعهدم به این تیم شهر و تماشاگر را زیاد کرد. به نظرم طرفداران نساجی یک درس بزرگی به جامعه هواداری دادند.