مصاحبه اختصاصی با «علی پروین»؛ دربی رو شماها گنده کردین /ویدیو
۴ ماه پیش ۱۴٬۵۳۰

مصاحبه اختصاصی با «علی پروین»؛ دربی رو شماها گنده کردین /ویدیو

دوربین مدال این هفته در مقابل علی پروین، اسطوره فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس قرار گرفت تا شماره هفت افسانه ای، از گذشته فوتبالی خود و نظراتش در مورد وضعیت فعلی لیگ و مدعیان کسب قهرمانی سخن بگوید