من مدافع کثیفی نیستم!
۶ ماه پیش ۴٬۳۱۳

من مدافع کثیفی نیستم!

استفان دی فرای، مدافع هلندی اینتر مدعی شد تلاش می کند نمایشی دور از خشونت در میدان ارائه دهد.