ملایی: نیروهای مسلح زنجیره اقدامات ورزش همگانی را تکمیل خواهد کرد
۱ سال پیش ۱٬۸۵۶

ملایی: نیروهای مسلح زنجیره اقدامات ورزش همگانی را تکمیل خواهد کرد

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت:حضور موثر نیروهای مسلح دربرنامه‌های آموزشی ورویدادمحورفدراسیون ورزش‌های همگانی می‌تواند زنجیره اقداماتی که فدراسیون درباره اقشارمختلف صورت داده راتکمیل کند.