عزت‌اللهی: اشتباه می‌کنید! انتقال من یک گام به جلو بود
۱ سال پیش ۳٬۸۷۱

عزت‌اللهی: اشتباه می‌کنید! انتقال من یک گام به جلو بود

سعید عزت‌اللهی در انتقالی جالب و غیرمنتظره به دانمارک رفت تا پیراهن وایله را بر تن کند. موضوعی که البته با بحث‌های فراوانی همراه شد اما عزت‌اللهی معتقد است انتخاب مناسبی انجام داده و این انتقال در درازمدت می‌تواند به سود او باشد.