همه مدال های المپیکی که پس گرفته شدند
۱ سال پیش ۸٬۵۰۸

همه مدال های المپیکی که پس گرفته شدند

ورزشکاران رشته های مختلف این نکته مهم را می دانند که مدالی که برایش به مسابقه و رقابت می پردازند، باید با صداقت و سلامت به دست بیاید و تقلب و دوپینگ، باعث از دست دادن مدال، حتی پس از پایان رقابت ها خواهد بود