همه مدال های المپیکی که پس گرفته شدند
۱۱ ماه پیش ۸٬۲۷۵

همه مدال های المپیکی که پس گرفته شدند

ورزشکاران رشته های مختلف این نکته مهم را می دانند که مدالی که برایش به مسابقه و رقابت می پردازند، باید با صداقت و سلامت به دست بیاید و تقلب و دوپینگ، باعث از دست دادن مدال، حتی پس از پایان رقابت ها خواهد بود