چراغ سبز به برگزاری قطعی المپیک/ ابهامات «پساکرونا» پا بر جاست!
۲ هفته پیش ۱٬۲۱۰

چراغ سبز به برگزاری قطعی المپیک/ ابهامات «پساکرونا» پا بر جاست!

کمیته بین‌المللی المپیک بر برگزاری بازی‌های توکیو با یک سال تاخیر تاکید دارد در حالیکه در فاصله یک سال مانده تا زمان جدید نه شرایط پیش روی کرونا مشخص است و نه اولین المپیکِ «پسا کرونا».