جذب مربی خارجی برای زهرا نعمتی
۱ سال پیش ۳٬۰۰۸

جذب مربی خارجی برای زهرا نعمتی

رئیس فدرارسیون تیر و کمان گفت: بنا به درخواست زهرا نعمتی و با همکاری کمیته ملی پارالمپیک به دنبال فراهم کردن مقدمات جذب مربی خارجی برای زهرا نعمتی هستیم.