مذاکره پشت پرده با آنچلوتی شروع شد!
۶ ماه پیش ۸٬۹۹۴

مذاکره پشت پرده با آنچلوتی شروع شد!

امانوئل پتی اسطوره باشگاه آرسنال اعتقاد دارد کارلو آنچلوتی گزینه مناسب هدایت این باشگاه و نجات توپچی‌های لندن از شرایط بحرانی فعلی است، چهره‌ای که مذاکرات پنهان خود را با مدیران باشگاه شروع کرده است.