سکوت وحشتناک فتحی و ناله‌های انصاری فرد!
۴ ماه پیش ۱۰٬۵۷۷

سکوت وحشتناک فتحی و ناله‌های انصاری فرد!

اتفاقی که زمان مدیرعاملی فتحی افتاده، باعث متلک شنیدن کسانی می شود که آن زمان هیچ منصبی در استقلال نداشتند و بعد از فاجعه، برای کمک، آستین‌ها را بالا زدند و حالا متهم و مقصر جلوه داده می‌شوند.