چهره به چهره با تراکتور – گل گلهر؛ امین پورعلی، دنیزلی را رستگار کرد
۱ ماه پیش ۳٬۹۳۶

چهره به چهره با تراکتور – گل گلهر؛ امین پورعلی، دنیزلی را رستگار کرد

در حالی که تلاش تراکتوری ها برای باز کردن دروازه میهمان راه به جایی نبرده و مهاجمان میزبان همچنان در تکاپوی گلزنی به سر می بردند، روی یک حادثه، توپ به سینه امین پورعلی، مدافع گل گهر برخورد کرده و وارد دروازه این تیم شد.