داورزنی جدی‌ترین رقیب کاندیداهای ریاست فدراسیون والیبال
۸ ماه پیش ۴٬۲۳۶

داورزنی جدی‌ترین رقیب کاندیداهای ریاست فدراسیون والیبال

پس از ماه‌ها کشمکش و باید و نبایدها از ابهامی که در رابطه با انتخابات فدراسیون والیبال و ورود دوباره رئیس پیشین این فدراسیون به آن مطرح بود، پرده برداشته شد تا برای اهالی این رشته و به خصوص کاندیداهای ریاست مشخص شود که محمدرضا داورزنی جدی‌ترین رقیب آنها در مجمع انتخاباتی خواهد بود.