واکنش معاون وزیر به اعتراض جدیدی
۱ سال پیش ۸۰۲

واکنش معاون وزیر به اعتراض جدیدی

محمدرضا داورزنی معاون قهرمانی وزارت ورزش در حاشیه نشست مجمع و انتخابات ریاست فدراسیون کشتی در برابر خبرنگاران به صحبت پرداخت ...