واکنش معاون وزیر به اعتراض جدیدی
۱ سال پیش ۱٬۴۴۸

واکنش معاون وزیر به اعتراض جدیدی

محمدرضا داورزنی معاون قهرمانی وزارت ورزش در حاشیه نشست مجمع و انتخابات ریاست فدراسیون کشتی در برابر خبرنگاران به صحبت پرداخت ...

جدیدی به سیم آخر زد؛ انتخابات باید ابطال شود
۱ سال پیش ۱٬۰۱۰

جدیدی به سیم آخر زد؛ انتخابات باید ابطال شود

عباس جدیدی بعد از ترک مجمع فدراسیون کشتی به نشانه اعتراض اظهار داشت: خودم از ترک جلسه ناراحت شدم و از این موضوع متاسفم که جمع صمیمی کشتی و این مجمع مهم را ترک کردم ...