فعلا خبری از نشست فنی متولیان کشتی نیست
۲ ماه پیش ۸۷۶

فعلا خبری از نشست فنی متولیان کشتی نیست

نشست هماهنگی متولیان فدراسیون کشتی با اعضای کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در خصوص رقابتهای جهانی به بعد از اعلام تصمیم جدید اتحادیه جهانی موکول شد.